04

Specjalistyczne roboty inżynieryjne:

  • budowa nowych i przebudowa istniejących bloków fundamentowych pod maszyny i układy technologiczne,
  • budowa i przebudowa kanałów technologicznych i podziemnych;
  • budowa i przebudowa komór oraz zbiorników na ciecze wraz z specjalistycznym wykończeniem ich powierzchni i zabezpieczeniem chemoodpornym;
  • budowa i przebudowa silosów żelbetowych;
  • prace związane ze wzmocnieniem gruntów nienośnych – wymiany, palowanie, zabezpieczenia wykopów
  • prace wyburzeniowe i demontażowe;
  • torowiska technologiczne;
  • antresole, podesty i zadaszenia;
  • ściany oddzielenia pożarowego;
  • obudowy maszyn i układów technologicznych;