03

Rozwój przedsiębiorstw naszych klientów determinuje potrzebę przebudowy lub adaptacji istniejącej infrastruktury np. w związku z koniecznością lokalizacji nowej linii produkcyjnej, zmiany technologii wytwarzania produktów, bądź koniecznością relokacji maszyn lub urządzeń.

Tego typu zmiany często wymagają podwójnego zaangażowania ze strony Klienta i Generalnego Wykonawcy, ponieważ niejednokrotnie proces przebudowy wiąże się z jednoczesną koniecznością prac budowlanych na zakładzie i kontynuację produkcji bazowej klienta. CALMTEC BUILD jest spółką, która specjalizuje się w tego typu przedsięwzięciach, których charakter wymagają doświadczenia, posiadania wysoko wykfalifikowanych zasobów oraz nie szablonowego podejścia do planowania całego procesu inwestycyjnego.