01

Jesteśmy wykonawcą hal produkcyjnych i magazynowych, opartych o nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają Inwestorom pełną funkcjonalność oraz trwałość.

Wynika to z najwyższej jakości zastosowanych materiałów oraz technologii, każdorazowo dobranej pod kątem poprawy parametrów obiektu. Proces poprzedzający projektowanie hali poprzedzony jest ustaleniami z Klientem, opartymi na analizie procesu produkcyjnego klienta w przypadku hal produkcyjnych lub analizie parametrów dotyczących procesu magazynowania towarów klienta w przypadku hal magazynowych. Ma to na celu opracowanie optymalnego rozwiązania dotyczącego  pogodzenia kwestii funkcjonalności obiektu z przeprowadzeniem procesu realizacji Inwestycji, niejednokrotnie z uwzględnieniem potencjalnych kierunków rozwoju inwestycji w przyszłości.