Calmtec Build to firma będąca Generalnym Wykonawcą nowoczesnych obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych i magazynowych oraz budynków biurowych. Jesteśmy firmą, która specjalizuje się również w najtrudniejszych zadaniach inwestycyjnych, takich jak przebudowy
i adaptacje istniejących obiektów.

Naszym nadrzędnym celem jest zrozumienie potrzeb klientów. Zarówno na płaszczyźnie dotyczącej rozwiązań technicznych realizowanych inwestycji, jak
i oczekiwań związanych z ich budżetem. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i zasobom jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom dedykowane, optymalne rozwiązania już na etapie koncepcyjnym lub w dalszej kolejności na etapie projektowym. W zależności od warunków inwestycji jakimi dysponuje klient takimi jak: parametry działki, plan zagospodarowania przestrzennego lub ograniczony czas na realizację procesu budowlanego, potrafimy dopasować sposób realizacji inwestycji, tak aby w pełni wykorzystać jej potencjał, co bezpośrednio przekłada się na korzyści dla Inwestora.

W zależności od wymagań stawianych przez Inwestorów prowadzimy inwestycje w formule ZAPROJEKTUJ i ZBUDUJ, gdzie zajmujemy się całością procesu inwestycyjnego od etapu koncepcyjnego, poprzez projektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjno-prawnych, proces budowy, kończąc na uzyskaniu dla Inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Na życzenie Inwestora jesteśmy w stanie również ograniczyć zakres realizacji inwestycji do zakresu wskazanego przez klienta.

Partnerzy